19 apr. 2010

Personregister för Lindonwing

Personregister

Oliver Keegan: Kapten på Lindonwing
Paul Collins: Förste styrman
Mary-Ann: Andre styrman
Vincent Jonson: Taktiker på Lindonwing och ihop med Juliette
Juliette Gide: Fransk, ihop med Vincent
Kimothy: Mekaniker på Lindonwing, Olivers bästa vän
Mr Jones: Navigatör och meteorolog på Lindonwing, undervisar skeppspojkarna
Elisabeth McSommir: Adelsdam på resande fot
Astrid Alfredsdóttir (Alfi): McSommirs sällskapsdam och förkläde, isländsk
Mrs Smith: Kökschef på Lindonwing
Mr Grant: tystlåten matros på Lindonwing, far till Tim Grant
Tim Grant: 14 år och skeppspojke på Lindonwing
Fritz: 13 år, vän till Tim, holländare

Inga kommentarer: